Synergia w sektorze
odnawialnych źródeł energii

Spółka Raen jest obecna na głównym rynku GPW.

O NAS

Jesteśmy zintegrowaną firmą z sektora odnawialnych źródeł energii, która pełni rolę platformy łączącej kapitał pochodzący od zagranicznych inwestorów z kompleksową realizacją projektów umożliwiających produkcję „zielonej energii” w Polsce.

Fundamentem naszych sukcesów jest międzynarodowy zespół, który zdobywał doświadczenie m.in. w USA, Korei Południowej, Czechach, Serbii oraz w Polsce i na przestrzeni lat rozwinął globalną sieć kontaktów. Dzięki specjalistycznej wiedzy i rozległemu doświadczeniu zbudowaliśmy silne portfolio projektów fotowoltaicznych o mocy 1,45 GW, które systematycznie powiększamy.

Raen S.A. dostrzega w transformacji sektora energetycznego historyczną szansę na zbudowanie niezależności energetycznej Polski. Zwiększenie udziału „zielonej energii” w polskim koszyku energetycznym przełoży się na wzrost konkurencyjności gospodarki. Poprawi też zdrowie i jakość życia Polaków, zapewniając przyszłym pokoleniom czyste środowisko. Mając to na uwadze, angażujemy się w transformację polskiego sektora energetycznego i aspirujemy do roli jednego z liderów tego procesu.

CO ROBIMY

Nasza działalność opiera się na 4 filarach, które wspierają przebieg transformacji energetycznej w Polsce i pozwalają nam elastycznie dostosowywać się do jej potrzeb. Obecnie – w początkowej fazie tego procesu – koncentrujemy się na pozyskiwaniu, finansowaniu i rozwoju projektów solarnych, a docelowo także wiatrowych i biogazowych.

Świadczymy kompleksowe usługi w oparciu o kontrakty JDA – od momentu planowania inwestycji do etapu jej wybudowania.

Pozyskujemy inwestorów w ramach transakcji M&A i nabywamy projekty na różnym etapie realizacji, a następnie kompleksowo realizujemy ich sprzedaż.

W miarę rozwoju rynku będziemy rozszerzać zakres działalności o kolejny segment – długoterminowe umowy bilateralne PPA na dostawy energii elektrycznej dla międzynarodowych firm z sektora OZE.

Dzięki powiększaniu portfela aktywów w sektorze OZE zostaniemy niezależnym producentem energii elektrycznej. 

MISJA

Dążenie do uzyskania neutralności klimatycznej, powstrzymanie zmian klimatu i zwiększenie konkurencyjności branży przemysłowej to cele, których realizacji podjęły się państwa unijne w ramach pakietu „Fit for 55”. Ich osiągnięcie poprawi jakość powietrza i wpłynie pozytywnie na zdrowie Polaków, stan środowiska naturalnego oraz kondycję gospodarki.

Droga do uzyskania tych celów stawia Polskę przed historycznym wyzwaniem – dekarbonizacją, która pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o 55% do 2030 r. Jego podjęcie wymaga jednak przeprowadzenia szeroko zakrojonych inwestycji w polskim sektorze energetycznym. Zgodnie z wyliczeniami raportu opublikowanego przez ekspertów Banku Pekao – „Wpływ pakietu Fit for 55 na polską gospodarkę”, wartość inwestycji niezbędnych do zrealizowania w tym obszarze do 2030 r. wyniesie 226 mld euro.

Naszą misją jest połączenie kapitału płynącego z międzynarodowych rynków z projektami, które zwiększą produkcję „zielonej energii” na terenie Polski. Chcemy wykorzystać globalne kontakty i doświadczenie naszego zespołu ekspertów z USA, Korei Południowej oraz Polski, aby wspierać przeprowadzenie transformacji energetycznej. Aspirujemy do roli jednego z liderów procesu przechodzenia z energetyki węglowej na źródła odnawialne, które zapewnią bezpieczeństwo energetyczne kolejnym pokoleniom Polaków. Raen postrzega transformację w sposób holistyczny, dlatego widzimy swoją przyszłość w roli producenta i dostawcy „zielonej energii”, pozyskiwanej poprzez umowy PPA oraz ze źródeł własnych.

 

REAN W LICZBACH

0 GW

projektów fotowoltaicznych
w portfolio

0 MW

projektów PV
w fazie rozmów

0 ha

powierzchni inwestycji
greenfield

0 mln

+ EBITDA z umów
podpisanych w 2023 r.

0 TWh

rocznie dla umów PPA

ESG

Dbamy o środowisko naturalne

W trosce o przyszłość naszej planety zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych. Konsekwentnie dążymy do ograniczenia w naszej działalności wpływu paliw kopalnych. Stosujemy pełną segregację odpadów i poddajemy je recyklingowi. Zwiększamy świadomość społeczną w obszarze oszczędzania wody oraz innych zasobów środowiskowych.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie

Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracownikom jest dla nas priorytetem. Doceniamy pracę członków naszego zespołu, stosując równe dla wszystkich kryteria wynagradzania, które opierają się na uzyskanych osiągnięciach. Wdrożyliśmy hybrydowy tryb pracy i dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym naszych pracowników.

Cenimy uczciwość w biznesie

Wyznajemy zasadę: zero tolerancji dla korupcji. Promujemy kulturę etyki, uczciwości i profesjonalizmu w nawiązywaniu oraz budowaniu relacji biznesowych. Zgodnie z naszymi wysokimi standardami zarządzania, wraz z rozwojem firmy zatrudniamy niezależnych doradców w zakresie ciągłego ulepszania ładu korporacyjnego.