Relacje inwestorskie

Akcjonariat

 ilość akcjiUdział %
Adam Guz13 500 00026,33%
Wojciech Przyłęcki6 305 35012,3%
Dien sp. z o.o.*4 461 1258,7%
Maciej Hazubski1 501 6902,93%
IQ Partners sp. z o.o.**968 3051,89%
Pozostali24 542 62947,86%
SUMA51 279 099100,00%

*Dien sp. z o.o. oraz Pana Macieja Hazubskiego łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.

**IQ Partners sp. z o.o. jest podmiotem, w którym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają po 50% udziałów oraz są członkami zarządu uprawnionymi do samodzielnej reprezentacji IQ Partners sp. z o.o. W związku z powyższym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają pośrednio poprzez IQ Partners sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym Raen S.A.

Załączniki: