Media o nas

Polska spółka chce wykorzystać wyspy OZE do produkcji zielonego metanolu

Metanol to jeden z nośników energii przyszłości. Może być wykorzystany w transporcie…

Nowa strategia Raen – rozmowa z Adamem Guzem, Prezesem Zarządu spółki

Raen nabywa 100% udziałów Seed Capital i zapowiada nową strategię | Adam Guz, Raen S.A.

Guz (Raen): Chcemy przejść drogę do bycia właścicielem aktywów, które będą produkowały energię elektryczną

Raen zaprezentował strategię na lata 2023-2025. Spółka stawia nie tylko na development w ramach branży odnawialnych źródeł energii (OZE), ale i na przyszłościowe zadanie, jakim jest bycie producentem energii…

Nowa strategia Raen i zysk na GPW (rozmowa)

O nowej strategii i planach spółki Raen rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Adamem Guzem, prezesem spółki Raen.

Raen wdraża innowacyjną technologię. Spółka wykorzysta zielony metanol do magazynowania energii

Raen, spółka z obszaru OZE, notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podpisała 29 maja umowę z Innox Nova. Nowy kontrakt…