Relacje inwestorskie

Kalendarium

8.11.2023
Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
21.09.2023
Raport za I półrocze 2023 roku
28.06.2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAEN S.A.
12.05.2023
Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
14.04.2023
Raport roczny za 2022 rok