Relacje inwestorskie

AKCJONARIAT

 ilość akcjiUdział %
Adam Guz13 500 00028,68%
Wojciech Przyłęcki6 305 35013,39%
Dien sp. z o.o.*4 461 1259,48%
Maciej Hazubski1 528 8753,25%
IQ Partners sp. z o.o.**968 3052,06%
Pozostali20 311 56743,15%
SUMA47 075 222100,00%

*Dien sp. z o.o. oraz Pana Macieja Hazubskiego łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.

**IQ Partners sp. z o.o. jest podmiotem, w którym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają po 50% udziałów oraz są członkami zarządu uprawnionymi do samodzielnej reprezentacji IQ Partners sp. z o.o. W związku z powyższym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają pośrednio poprzez IQ Partners sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym Raen S.A.

INFORMACJE FINANSOWE

WALNE ZGROMADZENIA

PREZENTACJE: