Relacje inwestorskie

RAPORTY

ZARZĄD

Adam Guz
Prezes zarządu

RADA NADZORCZA

Rafał Rachalewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartłomiej Bańkowski
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Tomikowski
Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Barszcz
Członek Rady Nadzorczej

Kamil Gaworecki
Członek Rady Nadzorczej

AKCJONARIAT

Imię i nazwisko / Firma

Liczba akcji / głosów

Udział procentowy w kapitale zakładowym / ogólnej liczbie głosów na WZ

Dien sp. z o.o.*

4.461.125

13,91%

Wojciech Przyłęcki

6.305.350

19,66%

Maciej Hazubski*

1.528.875

4,77%

IQ Partners sp. z o.o.**

968.305

3,02%

Pozostali

18.811.567

58,64%

Razem:

32.075.222

100%

*Dien sp. z o.o. oraz Pana Macieja Hazubskiego łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej. **IQ Partners sp. z o.o. jest podmiotem, w którym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają po 50% udziałów oraz są członkami zarządu uprawnionymi do samodzielnej reprezentacji IQ Partners sp. z o.o. W związku z powyższym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają pośrednio poprzez IQ Partners sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym Raen S.A.

KALENDARIUM

  • Raport roczny za 2022 rok – 14.04.2023 roku
  • Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 12.05.2023 roku
  • Raport za I półrocze 2023 roku – 21.09.2023 roku
  • Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 8.11.2023 roku

DOKUMENTY KORPORACYJNE:

PRZYDATNE LINKI:

KONTAKT IR:

hello@raen.pl

Nina Kinitz
Inner Value
e-mail: n.kinitz@innervalue.pl

Marcin Grzejszczak
Inner Value
e-mail: m.grzejszczak@innervalue.pl