Kontakt

Serdecznie zachęcamy do kontaktu właścicieli gruntów rolnych, przedstawicieli samorządów oraz deweloperów projektów fotowoltaicznych.

Budujmy razem Polskę niezależną energetycznie i bądźmy częścią zielonej transformacji.

Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o możliwościach współpracy!

DLA MEDIÓW I INWESTORÓW


contact@raen.pl

Adres:

ul. Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa

DANE REJESTROWE

Raen S.A.
ul. Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa

KRS: 0000290409
NIP: 1132682830
REGON: 141064373

Kapitał zakładowy: 4 707 522,20 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa