Raen zaprezentował strategię na lata 2023-2025. Spółka stawia nie tylko na development w ramach branży odnawialnych źródeł energii (OZE), ale i na przyszłościowe zadanie, jakim jest bycie producentem energii…