Metanol to jeden z nośników energii przyszłości. Może być wykorzystany w transporcie…