Raen nie wyklucza przeprowadzenia publicznej emisji akcji lub obligacji zamiennych w tym roku, ale uzależnia ją od wyceny rynkowej…