Raen planuje, że przychody ze sprzedaży w 2025 roku wzrosną do 65,9 mln zł, a EBITDA do 42,9 mln zł – poinformowała spółka w strategii na lata 2023 – 2025…