Raen, spółka z obszaru OZE, notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podpisała 29 maja umowę z Innox Nova. Nowy kontrakt…