Raen,  spółka notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, której portfolio obejmuje projekty fotowoltaiczne o mocy 1,45 GW, przedstawiła 22 maja br. nową strategię rozwoju.