Raport półroczny 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Przychody łączne całkowite 13 728 0 2 976 0 Przychody ze sprzedaży 13 705 0 2 971 0 Koszty działalności operacyjnej (8 784) (18) (1 904) (4) Amortyzacja (194) 0 (42) […]